Páxinas

10/01/2016

COMO FACER UNHA RECENSIÓN SOBRE UNHA PELÍCULA

COMENTARIO DA PELÍCULA O LAPIS DO CARPINTEIRO

Logo de ver a película na aula, imos facer un traballo de expresión escrita consistente na realización dunha crítica da mesma.  O teu traballo debe incluír a ficha técnica da película e a continuación a redacción da crítica.

Mentres miras a película, anota os factores importantes e momentos clave. Isto inclúe os actores principais e os que teñen papeis significativos, o director e o produtor. Tamén deberías sinalar tres puntos na historia, o comezo, o clímax e o final. Todo isto debería estar incluído dalgún modo na túa recensión.

Identifica para quen vas escribir. Escribir para unha revista  de cine  ou escolar require un estilo máis informal, mentres que facelo para un xornal esixe un ton máis formal. Basea o teu ton en quen lerá a túa crítica.
  •  Elabora a ficha técnica   buscando os datos fundamentais sobre a película:
Exemplo de ficha técnica de película:
Título: O lapis do carpinteiro
Ano: 2003
Xénero: Drama, Romance, Guerra
Duración: 102 minutos
Idioma(s): galego.
País: Galicia,España
Dirección: Antón Reixa.
Produción: Juan Gordon, Antón Reixa.
Guión: Manuel Rivas.
Intérpretes principais : Luís Tosar,Tristán Ulloa, María Adánez, Carlos Blanco,Miguel de Lira.

  • Redacta a túa crítica

·         Comeza por unha introdución que atraia os lectores. Podes por exemplo citar unha liña memorable da película ou referirte a un momento clave. Esta é unha das partes máis importantes da túa recensión, porque se non seduces os lectores, a túa recensión pasará desapercibida.
Dentro da introdución, cita algúns protagonistas clave da película, xa sexa os actores, o produtor ou o director. Se o lector recoñece un nome, é máis posible que continúe lendo. Tamén quererás resaltar o título completo da película. Aquí rematarás xa o teu parágrafo de introdución.

·       Escribe os  parágrafos centrais (xeralmente de 1 a 3 parágrafos de longo) sinalando a liña argumental básica da historia. Remarca as escenas e o desenvolvemento dos personaxes. Aquí é onde deberás dicirlle ao lector que é o que encontras espectacular ou mediocre na película.Menciona o clímax da película dentro destes parágrafos centrais. Non deberás contar de que se trata, por suposto, pero dar unhas pistas crea interese. Moitos lectores enfádanse cun crítico que conta o mellor momento da película, de modo que non esquezas de ocultalo habilmente na túa redacción.Tamén podes comentar os elementos técnicos que che parezan de interese( vestiario, banda sonora, fotografía…)
·         Fai despois unha valoración máis persoal que profunde no tema ( A pelicula reflexiona sobre un problema actual ? relaciónase co mundo real?  Parece ter unha mensaxe ou intenta provocar en nós unha resposta? Logra os seus obxectivos? Conecta contigo a nivel persoal? Pensa que os  lectores queren oír non só o que pensas, senón porqué, de modo que recorda dar as razóns )

·         Deixa o lector amando ou aborrecendo a película cunha oración clave. O teu peche é tan importante como a túa introdución, así que, asegúrate de que sexa interesante!

0 comentarios:

Enviar um comentário