Páxinas

18/09/2014

LECTURA . 3º DE ESO

LECTURA OBRIGATORIA PARA TERCEIRO DE ESO // PRIMEIRO TRIMESTRE:

TÍTULO: Irmán do vento.
AUTOR:  Manuel Lourenzo González
EDITORIAL: Xerais
COLECCIÓN: Fóra de xogo , nº 72

PLANIFICACIÓN DA LECTURA PARA FACER UN SEGUIMENTO NA AULA:

PRIMEIRO PRAZO :

Día 15 de outubro  : tedes que ter lido o prólogo e os tres primeiros capítulos ( até a páxina 47 da obra )
Para ese día debedes traer o libro á clase e preparadas as seguintes cuestións :

1 - Dúbidas sobre vocabulario. Escribide unha listaxe de palabras das que descoñecesedes o significado  ao ler o libro.  ( Se despois de ler ou de consultardes o dicionario segue habendo dúbidas , aclararémolas)
2- Escribide no caderno o significado que ten para vós a dedicatoria do libro.
3- Explicade quen é o narrador do prólogo do libro. De onde é? A que se dedica? Con que sobrenome é coñecido? Desde que tempo está a contar a historia? En que momento di que sucedeu ? En que lugar xeográfico se centra a historia que se conta?
4- Documentádevos brevemente sobre os seguintes aspectos :

a) A escritura árabe ( algunha das súas características máis rechamantes para un occidental)
b) Que fai que a zona xeográfica na que se ambienta a historia sexa tan importante historicamente 
( indica varias razóns)
c) Que diferenzas hai entre árabe, musulmán e mouro?
d) Confirma os feitos históricos que aparecen no texto: a invasión de Kuwait, a guerra de Irak, a caída de Saddam Hussein . Indica en que ano aconteceron e xustifica se teñen ou non actualidade.

5- Quen é o narrador nos capítulos que seguen ao prólogo? 
Fai  unha breve caracterización do personaxe conforme vaias avanzando na lectura.
Constrúe a árbore xenealóxica da familia de Kahled ( no prólogo atoparás a información máis relevante) e indica as relacións de parentesco entre os personaxes.

6- A quen lle escribe Khaled? Que  feitos da súa vida lle conta? Ademais das súas experiencias vitais, que inclúe Khaled no que escribe?0 comentarios:

Enviar um comentário