Páxinas

13/12/2015

Galego , lingua minoritaria?


            Un dos malentendidos que cómpre desfacer ao nos referir ás linguas que non están socialmente normalizadas é o que se esconde detrás das denominacións de lingua minoritaria e lingua minorizada

      A primeira denominación ten un valor  unicamente cuantitativo, e non implica ningunha anormalidade no seu uso social; é a que se lles pode aplicar a linguas que aínda que dispoñan dunha comunidade de falantes reducida teñen un estatuto de oficialidade no seu territorio e plena funcionalidade .
      Coa segunda denominación  estámonos a referir a aquelas linguas que independentemente do número de falantes que teñan, non son empregadas con normalidade en todas  as situacións ou en todos os ámbitos comunicativos dentro da propia comunidade ou ás que non teñen recoñecemento oficial. É dicir son aquelas que, sendo historicamente as propias dunha comunidade, son desprazadas por unha lingua allea , que conta con maior prestixio , e vai restrinxindo o seu uso.
            Ás veces unha lingua pode ser minoritaria e minorizada ao mesmo tempo, pero pode suceder que unha lingua sexa maioritaria ( teña moitos falantes) e estea minorizada no seu uso social. Máis aínda, pode haber linguas que estean normalizadas nun determinado territorio e que mesmo teñan un carácter maioritario e que porén vivan nunha situación de minorización noutro.

0 comentarios:

Enviar um comentário